Version Créole::Konpayi Digicel senpatize ak tristès machann ki pèdi komès yo nan Mache An Fè maten an.

Nòt Pou  Laprès

« Mache An Fè a gen yon plas espesyal nan kè nou, sitou se te prezidan nou, Denis O’Brien ki te rebati li. Li tris anpil pou nou wè ke yon batiman istorik konsa boule. Nan non tout ekip Digicel la, nap voye yon panse espesyal ak tout machann ki afekte nan moman difisil sa. DIGICEL AVEK NOU!»…

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *